Chmel Viliam

Viliam Chmel sa narodil v roku 1917 v Rumunsku, zomrel v r. 1961 v Bratislave. Bol slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Študoval na gymnáziu a obchdnej akadémii v Martine, od roku 1939 na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, v roku1940- 1941 na odd. kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave.

Absolvoval študijné pobyty v rôznych krajinách Európy. Jeho výtvarné umenie objavil a podporil J. Vodrážka. Začínal prevažne umelecko-remeselníckou orientáciou, neskôr sa venoval aj voľnej kresbe a maľbe.

Dielo Viliama Chmela je v zbierkach Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Súborná výstava olejomalieb, gvašov, grafík a kresieb z rokov 1939-1940 v Banskej Bystrici (1978). Autor monografie o výtvarníkovi Jánovi Novákovi.

Viliam Chmel
Viliam Chmel
Viliam Chmel
Viliam Chmel
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map