Černý Dominik

Dominik Černý sa narodil v roku 1903 v Chrlicích pri Brne a zomrel v roku 1973.

Bol významným žiakom Joži Uprky, ktorý mu na začiatku 2. svetovej vojny zveril vedenie jeho umeleckej školy.

Obľúbenými motívmi jeho diel bolo okolie obce Hluk, jeho obrazy z prírody i zo života ľudí dokazujú ako hlboko bol zžitý s prostredím. Venoval sa osvetovej činnosti, študoval ľudové umenie. V roku 1938 sa stal členom Moravsko-slovenskej spoločnosti ktorej úlohou bolo zachovať prejavy ľudovej kultúry. Neskôr sa stal členom spolku Národopisná Morava.
 

Dominik Černý sa venoval hlavne olejovej a temperovej maľbe. Ku koncu života sa venoval technike drevorezu.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map