Čechová Matilda

Matilda Čechová sa narodila v roku 1908 v Čičmanoch, zomrela v roku 1995 v Bratislave.

V r. 1929–1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935–1936, prof. F. Malý) a na Odd. kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941–1947 u prof. G. Mallého, M. Schurmanna a J. Mudrocha. V r. 1947–1948 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Ríme u prof. M. Maccariho. V roku 1947 absolvovala prvú študíjnu cestu po Taliansku s Ernestom Zmetákom.

Matilda Čechová bola členkou skupiny Hollar, Umeleckej besedy slovenskej, neskôr Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, ZSVU a Spolku grafikov a priateľov grafiky. V r. 1931–1951 pôsobila na Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave. Významná bola aj jej zberateľská činnosť– zozbierala bohatú kolekciu ľudového umenia 

Galerijný predaj

Rameno Dunaja
Rameno Dunaja
70,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map