Bukovinský Július

Július Bukovinský sa narodil v roku 1903 v Užhorode, zomrel v r. 1975 v Košiciach. Základy maliarstva získal u svojho otca Júliusa Virágha v Mukačeve. V rokoch 1922-27 študoval v BaiaMare (Rumunsko) vo výtvarnej kolónii u I. Rétiho a J. Thormu.

Po štúdiách pôsobil v Mukačeve. Od roku 1934 žil a pôsobil v Košiciach. Zúčastňoval sa na výstavách Spolku podkarpatských výtvarných umelcov. V rokoch 1936-38 bol členom Spolku slovenských umelcov. V rokoch 1938-45 bol členom Zväzu maďarských výtvarníkov, s ktorým vystavoval. Zúčastňoval sa na podujatiach Mucsarnoku. Roku 1945, ako zakladajúci člen spolku Svojina, sa po vzniku Zväzu slovenských výtvarných umelcov stáva jeho členom.

Samostatné výstavy mal v Mukačeve (1928), Levoči, Michalovciach, Prešove (1937). Súborné výstavy mal v Bratislave (1946), Košiciach (1963), Šaci (1963), Banskej Bystrici, Lučenci, Poprade, Trenčíne, Trnave.

Jeho tvorivé začiatky boli venované krajine. V rokoch 1929-1933 vytvoril sériu impresionisticko-expresívnych krajín, portrétov a figurálnych kompozícií, výrazne sociálne podfarbených. Dôležitým námetom sa stalo zachytenie dedinského ľudu. Rovnako dôležitým zdrojom námetov pre Bukovinského bola urbanistika mesta ako aj samotná výstavba mesta Košice. Mnoho prác s touto tematikou bolo vystavovaných v závodoch a na pracoviskách budujúcich sa priemyselných komplexov. 

Július Bukovinský
Július Bukovinský
Július Bukovinský
Július Bukovinský
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map