Bauer Konštantín

Diela Konštantína Bauera sa úspešne predávajú v aukciách Art Invest.

Konštantín Bauer sa narodil 24. novembra 1893 Slovenská Ľupča, zomrel 25. decembra 1928 v Košiciach.

Roku 1915 absolvoval techniku v Budapešti. Pôsobil ako železničný inžinier v Slovenskom Novom Meste, neskôr ako civilný zamestnanec rakúsko-uhorského Ministerstva vojny vo Viedni. Roku 1919 bol zástupcom vedúceho košickej mestskej elektrárne, v ktorej pracoval až do smrti. V maliarstve bol samoukom, ktorého usmerňoval sprvu E.Halász-Hradil, potom E.Krón. Spočiatku ho zaujala problematika svetelnosti (Drevený most pri Opatskom, 1912; Pohľad na košickú Kalváriu, 1923), ktorú začal spájať s expresívnou dramatizáciou a zhutňovaním obsahu i tvaru. Svoj vlastný štýl (sčasti inšpirovaný M.Chagallom) dosiahol roku 1924. Novú fázu predstavoval cyklus štetcových kresieb Veľká francúzska buržoázna revolúcia (16.listov). Nasledoval rad mestských krajín (Cigánska štvrť, 1924; Periféria, 1925; Pohľad na košický hušták, 1925). Krajinomaľbe sa venoval do konca života. Najskvostnejšie sa vyjadril vo svojej figuralistike, ktorú rozvinul najmä v sociálno-agitačnej rovine. Jeho obrazy sú takmer sociologickými štúdiami tohto procesu (Návšteva v nemocnici, Prechádzka väzňov na dvore žalára, Čakanie pred kuchyňou chudobných, všetky 1924; V sprostredkovateľni práce pre slúžky, Nezamestnaní, Návrat z poľnej práce, Vo väzbe, všetky 1925). Medzi prvými na Slovensku maľoval proletárov. Svoju analýzu a poznanie stupňoval do baladicky pádnych postáv, ako boli Starena opretá o päsť, Starec, Dvaja tuláci, Starena o palici, Sproletarizovaný gazda (všetky 1927). Vyjadril satirický až trpký vzťah k svetu spoločnosťou pretvárky - ovplyvnený O.Dixom (Procesia panien, 1926; Bakchanálie, Vysťahovalci, oba v 1927). Svoj umelecký odkaz sformuloval v postave Agitátora (1928). Bauerove obrazy sú vo svojej drsnej, pádnej reči jedným z najsilnejších a ideovo najucelenejších prejavov sociálnych snáh slovenského umenia 20-tych rokov minulého storočia. Debutoval na spoločnej výstave košických výtvarných umelcov v roku 1919. Samostatne vystavoval v Košiciach v roku 1927. Po jeho smrti, (25.12.1928 v Košiciach) sa ukutočnili jeho výstavy v Košiciach (1929,1967), Bratislave a Prešove (1967).

www.artinvest.sk

Konštantín Bauer
Konštantín Bauer
Konštantín Bauer
Konštantín Bauer

Výstavy

Na trhu
Na trhu
Nepredajné
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map