Bartko Ján

Ján Bartko sa narodil v roku 1948 v Dúžave.

Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Filozofickej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Prešove v študijnom odbore Výtvarná výchova – Slovenský jazyk a literatúra.

Jeho umelecký záujem je sústredený na krajinomaľbu. V impresívne a fantazijne, poeticky ladených krajinách spočiatku zachytáva konkrétnu slovenskú krajinu regiónov Gemera, Šariša, Zemplína a Spiša. V posledných rokoch čoraz častejšie zobrazuje krajinu Stredomoria – Chorvátska, Čiernej Hory, Talianska a ešte viacej Grécka, ku ktorej ho viaže ľudský a umelecký obdiv.

Ján Bartko mal 40 individuálnych a desiatky kolektívnych výstav v domácich galériách a kultúrnych inštitúciách i v zahraničí (Grécko,Taliansko,Česko,Poľsko,Maďarsko).
Venuje sa metodickej činnosť pre výtvarnú výchovu na rôznych stupňoch vzdelávania v školských a kultúrnych inštitúciách. Je autorom učebníc výtvarnej výchovy pre stredné školy. Spoluautorom výtvarných projektov, učebných osnov a programov pre rôzne typy výtvarného vzdelávania. Od r. 2001 člen Slovenskej výtvarnej únie, od r.2005 člen medzinárodného združenia ARTHOME v Aténach.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map