Baron Karol

Akademický maliar Karol Baron nar. 13. 9. 1939, Levoča, zomrel v r.2004. Patril k najvýraznejším predstaviteľom slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia.
Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval odbor voľná maľba-gobelín. Od roku 1995 pôsobil na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Karol Baron bol členom výtvarného združenia Mánes.
Preslávila ho najmä figurálna tvorba, v ktorej už od 60. rokov osobitným spôsobom rozvíjal prvky neosurrealizmu. Baron patril spolu s Albertom Marenčinom a Jurajom Mojžišom medzi členov legendárnej československej Surrealistickej skupiny. Svoje diela obohacoval o špecifické prvky čierneho humoru a absurdity.

31. jarná aukcia umenia

ALBERT MARENČIN (1922-2019)  L´instant de la Vérité – Bibliofília
187
ALBERT MARENČIN (1922-2019) L´instant de la Vérité – Bibliofília
120,00 €
Vyvolávacia cena

Galerijný predaj

Najskutočnejšie utajené sny
1 400,00 €
Predajná cena
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map