Augustín Martin

Martin Augustín sa narodil v Bratislave. V rokoch 1983 – 1987 absolvoval Strednú umeleckopriemyslovú školu v Bratislave na oddelení grafiky u profesora Jána Ondrisku. Vysokú školu uměleckopůmyslovú v Prahe – ateliér grafického designu a plagátu u profesora Zdeňka Zieglera a ateliér knižnej ilustrácie u profesora Jiřího Šalamouna absolvoval v rokoch 1989 – 1995. 

V roku 1994 sa zúčastnil stáže na Vysokej škole tvarovania v Luzerne – Švajčiarsko, v ateliéri voľnej grafiky u profesora Hansa Petra Dubachera a profesora Petra Riklina.

Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map