Martin Benka(1888-1971): Za dedinou

okolo 1915, olej na lepenke, 44,5x62,5 cm, značené vpravo dole „M. Benka“

Predkladané dielo M. Benku “Za dedinou” vzniklo v prvej dekáde 20.storočia.  Vplyv jeho pražského učiteľa Aloisa Kalvodu je v tomto diele ešte stále patrný, predovšetkým farebnosť odkazuje na krajinárske kompozície Kalvodu. Na druhej strane je však už zrejmý Benkov postupný odklon od nastúpeného “kalvodovského” smeru, nástup a hľadanie vlastnej maliarskej cesty. Rukopisný posun od impresionisticko-luministického Kalvodu k expresívnejšej traktácii videného sa mieša so secesno-dekoratívnom vplyvom. Pochopenie modernistické ho secesného prúdu však v tomto Benkovom diele nevyústi do dekoratívnej rytmizácie prírodných prvkov, hoci náznaky tu nachádzame, ostáva v striedmejšej rovine interpretácie krajiny klasickými výrazovými aj farebnými prostriedkami.

14 000,00 €
Vyvolávacia cena
Nevydražené
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map