Svetozár Ilavský(1958): Č. 3 z cyklu Pyromantia

1987, olej, laky, piesok na maliarskej lepenke, 50x34 cm, značené vpravo dole „S. Ilavský“, vpravo hore „S. I. 87“, autorský rám

Na zadnej strane diela štítok SFVU Dielo.

Svetozár Ilavský nepochybne patrí medzi jednu z profilujúcich osobností dnes už strednej generácie slovenského výtvarného umenia, ktorá nastupovala do umeleckého diania okolo roku 1985. Práve z tohto raného obdobia 80tych rokov pochádza i ponúkané dielo Č. 3 z cyklu Pyromantia. Teritóriom Ilavského výtvarného vyjadrenia sa stal slobodný a nekorigovaný maliarsky výraz, kombinácia rôznorodých prístupov i techník, a najmä syntéza ďalších umeleckých médií – hudby, svetla, pohybu a zvuku. Ilavský hľadajúc nové možnosti výtvarného zobrazovania využíva aj vlastnú skúsenosť hudobníka. Ako napr. v dielach z cyklu Pyromantia či Geomantia. Pohyb je to čo prepája zvuk s výtvarným umením v cykle ich nekonečného vzájomného alternovania. Jeho veľkou inspiráciou boli tvorivé metódy hudobníkov  E. Satieho, J. Cagea a S. Reicha, ktoré objavil pre seba v analogických postupoch pri maľovaní obrazov – partitúr.

1 500,00 €
Vyvolávacia cena
Nevydražené
Mám záujem
Zavolajte nám
Zavolajte nám
+421 905 659 148
Napíšte nám
Navštívte nás
map